MVDr. Roman Vitásek
Odborný asistent
Klinika chorob psů a koček
Fakulty veterinárního lékařství na Veterinární a farmaceutické universitě Brno
Světem zvířat, 9/07, str.21

Nová zajímavá kniha
Roman Kvapil, Renata Kvapilová.
Průvodce psí reprodukcí. Praha, J.Špičák – Tok, 2007: 78.1.vydání


V publikaci, kterou zpracovali dlouhodobí úspěšní chovatelé a současně veterinární lékaři, najde chovatelská veřejnost ucelené a prakticky použitelné informace a rady týkající se reprodukce psů. Monografie je psána srozumitelnou formou a obsahuje velmi kvalitní obrazovou dokumentaci. Kniha je rozdělena do 11 základních kapitol, následuje odborný slovník a seznam odborné literatury. V prvních dvou kapitolách čtenář najde základní informace o anatomické stavbě pohlavních orgánů a mléčné žlázy u osa a feny. Třetí kapitola o fyziologii pohlavních funkcí u psa a feny. Chovatel psa se seznámí s možnými způsoby vyšetření ejakulátu; zajímavý je určitě souhrn faktorů, které mohou kvalitu ejakulátu ovlivnit. V části věnované fyziologii fen jsou detailně popsány jednotlivé fáze pohlavního cyklu.
Čtvrtá kapitola se zabývá už samotným krytím. Velká část kapitoly je věnována stanovení vhodného termínu krytí. Existuje řada metod – klinických i laboratorních a čtenář je seznámen i s jejich spolehlivostí. Následuje detailní popis jednotlivých fází vlastního krytí.
Pátá kapitola nás provede fyziologicky probíhající březostí fen a ukáže možnosti diagnostiky gravidity pomocí klinického, laboratorního nebo přístrojového vyšetření.V této kapitole je uvedena souhrnná tabulka, které udává velikost vrhu u jednotlivých plemen, a dále je zde zmínka o faktorech, které mohou ovlivnit velikost vrhu.
Další dvě kapitoly nás seznamují s fyziologickým průběhem porodu, a při jeho komplikovaném průběhu i s možností řešení – provedení císařského řezu. Osmá kapitola shrnuje poznatky o ošetřování feny a štěňat v průběhu porodu a po porodu. Jsou zde informace o zajištění životních podmínek nutných pro zdárný odchov štěňat a je zde také popsán vlastní vývoj štěňat.
Pro úspěšný a zdravý chov musíme zajistit určité podmínky. O této problematice pojednává devátá kapitola, která nás seznamuje s preventivním programem v chovech psů. Velký důraz je kladen na kvalitní výživu feny, která se liší v závislosti na fázi gravidity a laktace. Nezbytnou podmínkou pro zdárný odchov štěňat je taktéž kvalitní krmení, tyto informace jsou shrnuty v kapitole deset. Závěrečná kapitola obsahuje základní informace o nemocech pohlavních orgánů u psa a feny s možnostmi řešení.
Kniha je vhodná nejen pro začínající chovatele psů a fen, ale i pro zkušenější může být zdrojem nových informací, které zkvalitní jejich chovatelskou práci.

CZIN.eu CZIN.eu